2020 04 17 22 19 40 trudnoca.pdf Adobe Acrobat Reader DC


Smije li se probiotik®protect uzimati tijekom trudnoće i dojenja?

Zdrava crijevna mikrobiota (crijevna flora) vrlo je važna za opće zdravstveno stanje, pa samim time i za zdrav razvoj djeteta. Ako se uzimanje probiotik®protecta nastavi i u prvim tjednima nakon poroda, a dijete se k tome i doji, ono je od samog početka u dodiru sa zdravim probiotskim bakterijama. Ne raspolažemo spoznajama koje bi se protivile uzimanju probiotika probiotik®protect tijekom trudnoće i dojenja. Posavjetujte se sa svojim terapeutom.

2020 04 17 22 08 41 trudnoca.pdf


Smije li se probiotik®pur uzimati tijekom trudnoće i dojenja?


Smije li se probiotik®pur uzimati tijekom trudnoće i dojenja?Zdrava crijevna mikrobiota (crijevna flora) vrlo je važna za opće zdravstveno stanje, pa samim timei za zdrav razvoj djeteta. Ako se uzimanje probiotik®pur nastavi i u prvim tjednima nakon poroda, adijete se k tome i doji, ono je od samog početka u dodiru sa zdravim bakterijama.Ne raspolažemo spoznajama koje bi se protivile uzimanju probiotika probiotik®pur tijekom trudnoćei dojenja. Posavjetujte se sa svojim terapeutom.


2020 04 17 22 08 56 trudnoca.pdf

 

Smije li se probiotik recur® uzimati tijekom trudnoće?


probiotik recur® može se uzimati tijekom trudnoće bez ikakvog oklijevanja.Ne raspolažemo spoznajama koje bi se protivile uzimanju probiotika probiotik recur® tijekomtrudnoće i dojenja. Posavjetujte se sa svojim terapeutom.


2020 04 17 22 09 09 trudnoca.pdf


Smije li se probiotik®sport uzimati tijekom trudnoće i dojenja?


Smije li se probiotik®sport uzimati tijekom trudnoće i dojenja?Zdrava crijevna flora vrlo je važna za opće zdravstveno stanje, pa samim time i za zdrav razvojdjeteta.Ne raspolažemo spoznajama koje bi se protivile uzimanju probiotika probiotik®sport tijekomtrudnoće i dojenja. Ako tijekom trudnoće već uzimate preparate koji sadrže magnezij, o uzimanjuprobiotika probiotik®sport posavjetujte se sa svojim liječnikom.


2020 04 17 22 09 25 trudnoca.pdf


Smije li se praelasan® uzimati tijekom trudnoće?


praelasan® se može uzimati tijekom trudnoće bez ikakvog oklijevanja. Prirodna vlakna vrlo su dobraza blagu regulaciju probave, budući da žene u trudnoći često pate od zatvora.


2020 04 17 22 09 55 trudnoca.pdf


Smije li se mucozink® uzimati tijekom trudnoće?


Negativne nuspojave uzimanja mucozinka® tijekom trudnoće nisu poznate.O uzimanju mucozinka® tijekom trudnoće trebalo bi se posavjetovati s terapeutom, budući da setijekom trudnoće često uzimaju već drugi vitaminski preparati.


2020 04 17 22 10 14 trudnoca.pdf


Smije li se nutriglucan® uzimati tijekom trudnoće?


Negativne nuspojave uzimanja nutriglucana® tijekom trudnoće nisu poznate.Ne raspolažemo spoznajama koje bi se protivile uzimanju nutriglucana® tijekom trudnoće i dojenja.Posavjetujte se sa svojim terapeutom.Top